Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการเว็บไซต์ pickufabet.xyz สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำความเข้าใจให้ดีเลยคือข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ เพราะถ้าคุณไม่ทำความเข้าใจให้กันให้ดีก่อนที่จะใช้บริการ คุณอาจจะต้องเสียผลประโยชน์ และอาจจะใช้บริการเว็บไซต์ pickufabet.xyz ไม่ได้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะใช้บริการ

 1. ผู้ใช้งานท่านใดที่จะใช้บริการ pickufabet.xyz จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น และข้อมูลที่ได้กรอกลงไปในระบบ จะต้องถูกต้องและครบถ้วน หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงและหรือไม่เป็นความจริง ทางเราขอสละสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที
 2. ตามนโยบายของ pickufabet.xyz คือการเก็บข้อมูลของสมาชิกทุกท่านเป็นความลับ ข้อมูลของคุณจะไม่มีวันรั่วไหลสู่บุคคลที่สามอย่างแน่นอน
 3. ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ pickufabet.xyz อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมการเงิน หรือการวางเดิมพัน
 4. หากเกิดความเสียหายจากการใช้บริการ pickufabet.xyz ทางเราขอปฏิเสธการรับผิดชอบทุกกรณี
 5. ทาง pickufabet.xyz มีข้อจำกัดในการรับผิดชอบ หากเป็นความเสียหายที่เกิดจากตัวคุณเอง ทาง pickufabet.xyz จะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ
 6. หากผู้ใช้งานทำผิดกฎ หรือผิดเงื่อนไขที่ pickufabet.xyz ได้กำหนดไว้ ทางเราขอยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
 7. กฎข้อบังคับและเงื่อนไขทั้งหมด อยู่ในการควบคุมทางกฎหมาย หากคุณผิดเงื่อนไขหรือข้อบังคับ ทาง pickufabet.xyz จะขอดำเนินตามทางกฎหมายทันที
 8. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข ทาง pickufabet.xyz มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 9. ทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ pickufabet.xyz ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ pickufabet.xyz แต่เพียงผู้เดียว ห้ามผู้ใดนำไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
 10. หลังจากที่คุณเป็นสมาชิกของ pickufabet.xyz เรียบร้อยแล้ว ถือว่ายอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดไว้ให้ทั้งหมด
 11. ผู้ใช้งานท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อได้ที่ contact@pickufabet.xyz
Avatar
admin